T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / ÜSKÜDAR - Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi

IB Dersleri

IB Diploma Programında yüksek ve standart seviye dersleri vardır. Öğrenciler en az üç yüksek seviye dersi seçmek zorundadırlar. Yüksek seviye dersleri iki yıl boyunca toplamda en az 240 saat, standart seviye dersler de en az 150 saat olacak şekilde verilmelidir.

1. Grup Dil ve Edebiyat Çalışmaları

1. Grupta üç farklı ders vardır:

•Dil A: Edebiyat •Dil A: Dil ve Edebiyat •Edebiyat ve Performans

  Okulumuzda Türkçe A Edebiyat dersi seçilmiştir. Bu ders standart seviyede verilmektedir. Öğrenciler  Türk edebiyatı ve dünya edebiyatı listelerinden seçilen 10 eseri incelemektedirler.

  İncelenecek eserler ana dilde yazılan eserler ve çeviri eserlerden oluşmaktadır.

2. Grup  Dil Kazanımı

2. grup dersler iki modern dilden oluşmaktadır:

•Dil B •Dil Başlangıç Seviyesi

Okulumuzda öğrenciler İngilizce B dersi seçmek durumundadırlar. İngilizce B yüksek seviyeli bir derstir. Daha önce İngilizce dersi görmüş öğrenciler için tasarlanan bir derstir. Bu ders dil kazanımı ve dil becerilerini geliştirmek üzerine odaklanmıştır.

3. Grup  Birey ve Toplum

3. Grup dokuz dersten oluşmaktadır:

•İş ve yönetim •Ekonomi •Coğrafya •Tarih •Küresel toplumda İletişim Teknolojisi (ITGS) •Felsefe •Psikoloji •Sosyal ve kültürel antropoloji •Dünya Dinleri.

 Okulumuzda öğrenciler ITGS ( İletişim Teknolojileri) dersi seçmek durumundadırlar. Bu ders sadece standart seviyede verilmektedir.  

4. Grup Deneysel Bilimler

Bu grupta öğrenciler okulumuzda Fizik  derslerini yüksek seviyede alacaktır.

Dersin içeriğinde teorik bilgiler kadar deneysel uygulamalar da tamamlanmak zorundadır.

 5. Grup  Matematik 

5. Grup dersler 3 farklı dersten oluşmaktadır:   •İleri Matematik •Matematik Çalışmaları •Matematik

Matematik dersinde öğrenciler, girecekleri sınavlar dışında,değerlendirmede önemli bir yeri olan bir portfolyo çalışması hazırlayacaklardır. Bu çalışma, matematiksel inceleme ve modelleme olmak üzere iki kısım halinde oluşturulacaktır. IB matematik dersleri programı, Milli Eğitim 10. ve 11. sınıf matematik programındaki dersleri kapsamasının yanında, ayrıca içeriğindeki farklı konularla da öğrencilerin üniversitede alacakları matematik dersleri için daha sağlam bir temel oluşturmaktadır.

6. Grup Sanat Dersleri ve Seçmeli Dersler

 Görsel Sanatlar, Müzik, İT (İnformation Technology), 2., 3. ya da 4. gruptan başka bir ders seçmeli olarak alınabilir. Okulumuzda 6. Grup dersi olarak Almanca dersi seçilmiştir. 

Bitirme Tezi (Extended Essay) 

Her öğrenci 4000 kelimeden oluşan bir bitirme tezi yazmak zorundadır. Öğrenciler seçtikleri 6 dersten herhangi birinden bitirme tezi yazabilir. Tez çalışması bir danışman öğretmen nezaretinde yapılır.

Bilgi Kuramı (TOK)

  Bilgi Kuramı, IBDP dersleri için eleştirel hazırlanmış olan bir epistemoloji dersidir  ve  iki yılda 100 saat olarak verilir.TOK’de öğrenciler sunum hazırlamak ve her yıl belirlenen konularla ilgili olarak bir makale yazmak zorundadırlar. Makale için en çok 1600 kelime kullanılmalıdır.

CAS (Yaratıcılık, Aktivite, Hizmet)

   CAS müfredat dışı bir etkinliktir. Yaratıcılık için öğrenciler müzik, resim, oyunculuk gibi aktivitelerle ilgilenmek zorundadır. Aktivite için ise bireysel ve takım sporlarıyla ilgilenmek zorundadır. Hizmet için, topluma yönelik anlamlı katkılar yapmak zorundadırlar. Öğrenciler bu üç farklı etkinliğin hepsini yapmak zorundadırlar. Bu etkinliklerin saat bazında dağılımı birbiriyle dengeli olmalıdır.

Öğrenciler diploma alabilmek için bitirme tezini, TOK makalesini ve CAS etkinliklerini tamamlamak zorundadırlar. Bunlardan bir tanesi bile yapılmazsa öğrenciler diploma alamazlar.

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 25.12.2017 - Güncelleme: 25.12.2017 08:36 - Görüntülenme: 904
  Beğen | 0  kişi beğendi